Schéma licí formy s rozdělovacím kanálkem

Schéma licí formy s rozdělovacím kanálkem