Bazální plasty

Bazální plasty se vyrábějí v různých odstínech barvy ústní sliznice. V současné době je základním způsobem jejich zpracování lisovací technika s tepelnou polymerací. Zhotovují se tak těla částečných i celkových snímatelných protéz.

Lisováním a tepelnou polymerací se zpracovávají i tzv. plasty s vysokou pevností a plasty s rychlou tepelnou polymerací. U prvních je pevnost zvýšena kopolymerací akrylátu s butadien-styrenem. Druhé mají iniciátor upraven tak, že dovoluje formu ihned po slisování vložit do vroucí vody bez nebezpečí vzniku porozity.

K opravám snímatelných protéz se v laboratoři i v ordinaci používají rychle tuhnoucí plasty – v ústech k rebazování, v laboratoři ke všem druhům oprav a úprav, pokud možno prováděných pod tlakem 0,2-0,3 MPa a při teplotě 30-40 °C.

Další způsoby zpracování bazálních plastů jsou méně rozšířeny. Volnou modelací ze samopolymerujících plastů se zhotovují těla provizorních snímatelných protéz a ortodontických aparátů. Kvalita plastu se zvýší polymerací v jednoduchém tlakovém polymerátoru ve vodě (teplota 50-60 °C, tlak 0,2-0,3 MPa po dobu 15 min). Volnou modelací s tepelnou hydropneumatickou polymerací se dají zhotovovat těla definitivních snímatelných protéz.

Pro výrobu těl snímatelných protéz lze použít i lití samopolymerujících nebo teplem polymerujících plastů. Licí plasty mají upraveno tuhnutí a konzistenci tak, že minimálně dvě minuty po smíchání jsou tekuté a dají se vlévat do formy. Jsou dvousložkové, připravované smísením zvláště jemného prášku a tekutiny, vynikají obvykle pevností v rázu, malou nasákavostí a barevnou stálostí. Samopolymerující licí pryskyřice tuhnou při teplotě 30-40 °C za 30-60 minut, buď bez tlaku, nebo pod tlakem do 0,4 MPa, licí plasty polymerující teplem tuhnou při teplotě 60-95 °C a tlaku 0,4-0,5 MPa. Forma je v obou případech jednodílná a její největší předností je ochrana před zvýšením skusu.

Tělo protéz lze také zhotovit světelnou polymerací. Materiál se skládá z uretan-dimetakrylové matrix, anorganického plniva a fotoiniciátorového systému. Postup vyžaduje zvláštní technologii s použitím jen dolní poloviny formy, polymerace probíhá ve světelné komůrce ozářením světlem s vlnovou délkou 400-500 nm.

Laboratorní technologie korunkových i bazálních plastů

Přesto, že se u některých druhů plastů prosadily rozhodujícím způsobem modernější postupy formování (volná modelace), zůstávají jiné druhy stále spíše na okraji zpracovatelské technologie. Týká se to zejména licího způsobu zpracování. Šíří se však injekční technika.

Hlavním zpracovatelským způsobem zůstává stále původní „metoda Paladon”, zvaná také „mokrý způsob” zpracování. Jejím základem je lisování pryskyřičného těsta, vzniklého z prášku a z tekutiny, do dutiny v sádrové formě a zpolymerování teplem.

 
loga
Zavřít