Umělé keramické zuby

Keramické hmoty se v dentální protetice začaly používat od konce 18. století. Po celou dobu byla vždy oceňována jejich trvanlivost, biokompatibilita a především estetický vzhled.

Základní surovinou pro výrobu je směs živce s 15 % křemene a 4 % kaolinu. Směs je obarvena příslušnými kovovými pigmenty, zformována lisováním v kovových formách a vypálena ve vakuu. Závěrečné glazury jsou většinou živcové. Retence zubu v těle protézy je mechanická. U frontálních (kramponových) zubů pomocí knoflíkových čípků, u laterálních (diatorických) zubů pomocí kavity na spodní ploše.

Výhodami keramických zubů jsou:

  • výtečná biokompatibilita,
  • přirozený vzhled,
  • odolnost proti abrazi.

Nevýhodami jsou:

  • křehkost,
  • absence vazby s bazálním plastem, s nutností vazby mechanické,
  • klapání při okluzním kontaktu,
  • nemožnost vyleštění po zábrusu,
  • vyšší hustota a teplotní roztažnost zvyšující pnutí plastové báze.

Umělé keramické zuby byly vývojově vytlačovány esteticky, funkčně i tvarově shodnými zuby plastovými. V současné době se však s výhodou používají do snímatelných protéz, artikulujících s fixními keramickými náhradami zejména v implantologické protetice.

 
loga
Zavřít