Formovací hmoty

Formovací hmoty slouží k přeměně voskového modelu protézy ve formě na hotovou protézu, vyrobenou z některého z hlavních materiálů. Pro výrobu plastových (pryskyřičných) protéz slouží obvykle forma ze sádry, keramické náhrady se zhotovují přímým způsobem bez formy nebo s použitím speciálních formovacích hmot.

Pro odlévání kovových slitin při výrobě fixních i snímatelných protéz nebo jejich částí je třeba k zhotovení formy užít speciálních formovacích (zatmelovacích) hmot.

Musí splňovat řadu závažných podmínek:

  1. Po jednoduché přípravě musí hmota dokonale přilnout k povrchu voskového modelu, vytvořit formu s hladkým vnitřním povrchem a všemi detaily.
  2. Po vysušení a vypálení musí hmota být tak pevná, aby bez prasknutí vydržela tlak vlévaného kovu.
  3. Po vypálení voskového modelu by měla být forma průlinčitá, aby napomohla uniknutí části vzduchu před nárazem vlévaného kovu.
  4. Nesmí obsahovat ani se rozkládat na škodlivé látky, které by mohly vniknout do tavené slitiny nebo s ní reagovat a nepříznivě tak ovlivnit její vlastnosti. Pro snazší vyjmutí hotového odlitku by se formovací hmota neměla s odlitkem spékat a zhoršovat tak přesnost a vypracování odlitku.
  5. Používané kovové slitiny všech typů při chladnutí zmenšují svůj objem – kontrahují, navíc se v procesu výroby kovové protézy projevuje i kontrakce voskového modelu. Formovací hmota musí tedy mít dostatečně velkou expanzi k vyrovnání jejich smrštění a k zajištění rozměrové přesnosti.

Formovací hmota obsahuje dvě základní látky, které spolu s dalšími přísadami zaručují splnění všech uvedených požadavků. První z obou látek je žáruvzdorné ostřivo, stmelené dohromady pojivem. Ostřivo je prakticky vždy některá z forem oxidu křemičitého SiO2. Pojivo se však používá různé a podle toho také obvykle formovací hmoty dělíme na sádrové, fosfátové a etylsilikátové. Použití formovacích hmot je dáno druhem jejich pojiva. Sádrové formovací hmoty se hodí pro odlévání nízkotavitelných kovových slitin, fosfátové a etylsilikátové pro slitiny vysokotavitelné.

 
loga
Zavřít