Licí a injekční technika

Media

Při zhotovování protéz licí technikou se forma vytváří z hydrokoloidní dublovací hmoty ve speciální licí kyvetě.

Po jejím ztuhnutí se pracovní model s modelem protézy vyjmou, voskový model se odstraní a umělé zuby se po pečlivém odmaštění vrátí do svých negativů ve formě. Zpravidla ze zadního okraje se do formy vyvrtají široké vtokové a odtokové kanálky a forma se po izolaci sádrového modelu pečlivě složí.

K lití se používají speciální, tzv. zpomalené samopolymerující plasty, jsou po namíchání dostatečně dlouho tekuté, aby mohly být vlity do dutiny ve formě. Vlastnostmi po zpolymerování jsou srovnatelné s lisovanými materiály polymerujícími teplem.

Preformovaným vtokovým systémem se forma vyplní tekutou směsí, odstředěním ve speciální odstředivce se navíc zajistí její lepší vyplnění. Použití centrifugy však není bezpodmínečně nutné.

Způsob polymerace se liší podle toho, jde-li o licí plasty teplem polymerující nebo samopolymerující.

Výhody licí techniky jsou v jednodušší přípravě formy, ve zkrácené polymeraci a v odstranění namáhavého a riskantního dekretování, tedy v podstatné časové úspoře. Jako nevýhoda se ukázalo to, že jednotlivé umělé zuby v nepevné formě mohou během polymerace měnit polohu – přesto obvykle nedojde k celkovému zvýšení skusu. Přesností báze těla protézy se lité protézy blíží výrobkům zpracovaným lisovací technikou teplem polymerujících plastů.

Při lití teplem polymerujících plastů zhotovíme formu ze speciální sádry nebo z chemoplastické pružné hmoty, polymerace probíhá v hydropneumatickém polymerátoru (se zdrojem tepla i stlačeného vzduchu) při teplotě nad 60oC a tlaku 0,4-0,5 MPa.

Schéma výroby celkové snímatelné náhrady litím

Moderním zpracováním licích plastů je injekční lisování. Potřebný materiál je dodáván v kapslích, promíchání monomeru s polymerem se provede v třepačce. Ve vstřikovacím přístroji se tlakem vzduchu na píst vstříkne plastové těsto kanálkem do formy v modifikované dvoudílné kyvetě. Během tepelné polymerace v lázni je kyveta stále připojena na vstřikovací zařízení, kterým se kontinuálně doplňuje úbytek plastu ve formě, způsobený polymerační kontrakcí. Polymerace trvá asi 35 minut s následným 20minutovým chlazením.

 
loga
Zavřít