Pomocné materiály

Pomocné materiály se užívají v celém procesu výroby, oprav nebo úprav protéz, nejsou v nich však obsaženy. Patří sem materiály otiskovací, modelové, modelovací, formovací jako základní pro výrobu a další materiály k opracovávání a úpravě vznikající protézy nebo jejího modelu: preparační, brusné, lešticí, izolační, mořicí, spájecí.

Zvláštní postavení ve skupině pomocných materiálů má sádra, která patří do několika těchto skupin.

 
loga
Zavřít