Polysulfidové hmoty

Složení a výroba

Polysulfidy se u nás nikdy nerozšířily, představují však nejstarší skupinu elastomerů, známou od roku1954. Jsou dodávány vždy ve formě dvou past. Báze obsahuje polysulfid ve formě polymerního řetězce se dvěma koncovými a jednou postranní skupinou -SH uprostřed řetězce.

Do formy pasty je báze upravena pomocí plnidel a změkčovadel. Druhá pasta s akcelerátorem obsahuje peroxid olova nebo manganu jako katalyzátor, který spolu se sírou zajistí polykondenzaci prodloužením a zesíťováním řetězců. Do pastovité konzistence je upravena přísadou nereagujících olejů. Polysulfidové otiskovací hmoty se vyrábějí ve třech konzistencích, jako řídká, středně hustá a hustá pasta.

Vlastnosti a použití

Polysulfidový kaučuk ve srovnání se silikony nabývá elasticity pomaleji. Proto se doporučuje ponechávat otisky v ústech relativně dlouhou dobu – až deset minut. S pomalejším tuhnutím je však spojena i delší manipulační doba, která umožňuje realizovat složitější techniku – metodu dvojího míchání.

Smrštění při tuhnutí je obvykle poněkud menší než u silikonů a dosahuje za 24 hodin 0,2-0,4 %. Menší je i teplotní roztažnost, přesto se otisk po vyjmutí z úst smrští o 0,26 % (při chladnutí z 37 °C na 20 °C).

Polysulfidy se používají ve stejných indikacích jako ostatní elastomery.

 
loga
Zavřít