Zinkoxideugenolové otiskovací hmoty

Způsobem tuhnutí a stavem, v němž se vyjímají z úst, patří do skupiny chemoplastických rigidních hmot. Používají se k otiskům bezzubého protézního lože.

Kromě otiskování v protetice mohou být i základem dočasných podkládacích materiálů, obvazových materiálů v parodontologii a materiálů pro okluzní otisky.

Složení a výroba

Jsou to dvousložkové hmoty, zpravidla ve formě dvou past. Základem jedné je oxid zinečnatý, druhé eugenol, obvykle jako 80 % součást hřebíčkového oleje.

Prášek oxidu zinečnatého se upraví do pasty pomocí olejů, tekutý hřebíčkový olej pomocí kalafuny. Správnou hustotu a plasticitu obou upravují plniva, příp. vosky, rychlost tuhnutí pak urychlovače, např. chlorid hořečnatý. Po smíchání obou past proběhne reakce, jejímž výsledkem je eugenolát zinečnatý, krystalizující v dlouhých jehlicích, stmelujících ostatní složky pasty.

Základem současných vyráběných preparátů je původní Kellyho pasta z třicátých let 20. století. Na domácím trhu je rozšířen preparát Repin.

Použití a vlastnosti

Obě spolu reagující složky jsou dodávány odděleně ve formě past v tubách. Báze s ZnO2 je bílá, akcelerátor s eugenolem bývá tónován do hněda.

Doba tuhnutí je upravena tak, že v ústech ve styku se slinami ztuhne pasta asi za 3 minuty. Nápadně se tak projeví urychlující vliv vlhkosti, protože zbytek pasty na podložce tuhne 4 až 5krát pomaleji.

Hmotu připravíme smícháním stejných dílů obou past, k míchání používáme podložky z nepropustného papíru nebo plastu. Nanášíme ji pak do lžičky v tenké vrstvě.

Ztuhlý otisk má dostatečnou pevnost. Okraje podložené deformovatelným materiálem z kompoziční hmoty jsou však velice tenké, a proto jim hrozí nebezpečí deformace. Silnější vrstva ztuhlé hmoty se nedeformuje, ale hrozí odlomení z podsekřivých míst.

Objemová stálost ztuhlé pasty je vynikající. Při ztuhnutí dochází k zanedbatelné kontrakci – 0,1 %. Otisk po vyjmutí z úst zpracujeme nejlépe ihned. Při transportu nebo při dočasném odložení jej nikdy neklademe okraji na tvrdou podložku. Izolace není třeba, přestože má otisk mastný vzhled, je dobře smáčivý a sádrou typu hydrokal se vyplní bez problémů. Před zhotovením modelu otisk vždy orámujeme.
 

 
loga
Zavřít