Zlaté slitiny k napalování keramiky

Slitiny ušlechtilých kovů vhodné pro použití v metalokeramice se obvykle dělí do tří skupin:

  1. typ představují slitiny s více než 90 % zlata, platiny a palladia s malými přísadami železa, india a cínu pro zajištění vazby s keramikou a možnosti vytvrzení.
  2. typ představují slitiny s obsahem přibližně 80 % zlata, platiny a palladia se stopovými přísadami železa, india, cínu a stříbrem k doplnění obsahu.
  3. typ představují slitiny stříbro-palladiové, probrané v kapitole ušlechtilých slitin k odlévání.

Slitiny ušlechtilých kovů k napalování keramiky jsou podle O´Briena v USA nejčastěji užívaným materiálem k tomuto účelu v soutěži se slitinami obecných kovů. Splňují dobře všechny požadované vlastnosti, jimiž jsou schopnost vytvořit přesný odlitek, vysoká pevnost v tahu, kontrolovaná teplotní expanze a vytvoření vhodného povrchu pro vazbu keramiky. Zajišťují ji malá množství železa, india a cínu v základní zlaté slitině. Vazebná vrstva je vytvořena vrstvou jejich oxidů na povrchu odlitku.

 
loga
Zavřít