Kovy a jejich slitiny

Čisté kovy jako hlavní materiály v zubní protetice nepoužíváme. Naše někdy dosti složité klinické požadavky splňují pouze slitiny kovů a vytknout jim přitom můžeme jen nepříliš vhodný estetický vzhled.

Ze všech známých kovů používáme k tvorbě slitin v protetice jen poměrně malou skupinu. Jsou to především kovy ze skupiny mědi, kam patří kromě mědi také zlato a stříbro, kovy ze skupiny platiny (Pt, Pd, Ir), tzv. triáda železa (Fe, Co, Ni), kovy ze skupiny chromu (Cr, Mo, W), ze skupiny manganu (Mn), ze skupiny titanu (Ti) a ze skupiny zinku (Zn, Cd, Hg). Z dalších kovů se užívá někdy hliník (Al), gallium (Ga), cín (Sn), olovo (Pb), antimon (Sb), bismut (Bi).

 
loga
Zavřít