Modelové materiály

Při výrobě každého typu protézy používáme jako první otiskovací materiál. Jeho pomocí pořídíme v ústech otisk – negativ, kterým přeneseme do laboratoře informace nutné pro výrobu protézy. Podle otisku totiž zhotovíme model – pozitiv, na němž teprve vlastní výroba začíná. Prakticky je získání přesného modelu situace téměř nemožné vzhledem k rozměrovým a tvarovým změnám otiskovacích materiálů. Protože žádný z otiskovacích materiálů není tvarově ani rozměrově stabilní, je naší snahou vybrat materiály s nejmenšími změnami a zacházet s nimi tak, aby se základní vlastnosti udržely v optimální míře dané výrobcem. Stejně musíme vybírat i modelové materiály, aby součet základních objemových vlastností otiskovacích a modelových materiálů přispěl k celkové kompenzaci nepřesností, ke kterým dojde vlivem vlastností dalších skupin materiálů, užitých při zhotovování protézy.

Otiskovací hmoty kontrahují. Protože kontrakce probíhá směrem ke stěně otiskovací lžičky, dochází ke zvětšení dutiny otisku. Použijeme-li ke zhotovení modelu expandující materiál, jakým je dnes univerzálně užívaná sádra, zvětší se objem modelu expanzí tuhnoucí sádry.

Situační model bude tedy rozměrově větší než situace v ústech o součet změn otiskovacího a modelového materiálu. Zvětšení modelu, s nímž nakonec počítáme, však nebude rovnoměrné, protože se uplatní i deformace vlivem vnitřního pnutí užitých materiálů. Odstranit tyto nepříznivé vlivy, způsobené základními vlastnostmi a zpracováním materiálů, nemůžeme, a proto musíme volit takové modelové materiály, které jsou nejpřesnější a u nichž hrozí nejmenší nebezpečí dalších nepřesností při přípravě a vlastním zpracování.

Shrneme-li tedy požadavky na modelové materiály, zjistíme, že by měly mít následující základní vlastnosti:

  1. rozměrovou stabilitu,
  2. přesnou reprodukci detailů,
  3. odolnost proti odření,
  4. pevnost v ohybu a v lomu,
  5. jednoduché zpracování,
  6. snášenlivost s ostatními materiály,
  7. světlou barvu kontrastující s modelovými hmotami.

Jediným teoreticky vyhovujícím a prakticky užívaným materiálem je dnes sádra. Její různé druhy jsou vhodné při výrobě jakýchkoliv druhů protéz. Použití nalezne i v otiskovacích hmotách a je součástí některých formovacích hmot.
 

 
loga
Zavřít