Slitiny ušlechtilých kovů s vysokým obsahem zlata

Tradiční protetické slitiny obsahují minimálně 70 váhových procent zlata, palladia a platiny. Podle tvrdosti měřené Vickersovou metodou se obvykle dělí do čtyř skupin      (VHN = kg.mm-2):

  1. typ – měkké (VHN 60-90)
  2. typ – střední (VHN 90-120)
  3. typ – tvrdé (VHN 120-150)
  4. typ – zvlášť tvrdé bez vytvrzení VHN 150, po vytvrzení VHN 220

Slitiny typu 1. jsou měkké, tažné a teplem nevytvrditelné. Jejich použití je omezeno jen na oblasti nezatížené žvýkacím tlakem, a proto se prakticky nepoužívají. Proti nim stojí slitiny 4. typu, pevné velmi tvrdé, pevné s nulovou tažností, vhodné pro velice namáhané rozsáhlé konstrukce. Používají se také zřídka. Maximální použití tak mají slitiny 2. a 3. typu. Typ 2. je vhodný tam, kde požadujeme možnost naleštění okrajů (inleje), slitiny 3. typu všude, kde záleží především na pevnosti (všechny typy fixních konstrukcí). Přibližná složení slitin s vysokým obsahem zlata a jejich základní vlastnosti uvádí tabulka.

Složení a vlastnosti slitin s vysokým obsahem zlata (podle O´Briena)

Typ Průměrné složení VHN Pevnost v tahu MPa
Au Pt Pd Ag Po odlití Po vytvrzení Po odlití Po vytvrzení
Typ 1. 82   2 12 85   140  
Typ 2. 73 2 2 12 120 145 225 290
Typ 3. 73 2 2 12 130 200 255 345
64   4 25 140 240 385 690
Typ 4. 63   4 17 220 280 725 790
71 6   12 245 270 480 760
63 1 4 20 240 300 690 825

Někteří výrobci přidávají iridium (do 0,1 %), které výrazně zmenšuje velikost zrn. Typ 3 a 4 mohou obsahovat větší množství Pt a Pd pro tepelné vytvrzení. Slitiny obsahující více než 6 % Pd jsou zbarveny do běla (stříbrný lesk).

 
loga
Zavřít